Förband som sitter hårt och som har kompress för att skapa mer tryck. Används vid kraftiga blödningar. Kom ihåg att ett tryckförband inte ska dras åt allt som går, då blir det ett avsnörandeförband. De ska sitta så hårt att du precis kan få in två fingrar under det. Börjar det blöda igenom lägger du ett till tryckförband över det gamla tryckförbandet.
OBS! Lägg aldrig ett tryckförband runt en persons hals, då stryps den! Har en person en kraftig blödning i halsen skall förbandet och kompressen tryckas mot såret med handen!

Tryck förband med kompress.

För att skapa ett extra tryck på skadan använder man en kompress som är en tjock bit förband. Kompressen placeras mellan lagarna av förband, dvs inte direkt mot skatan. Om man inte har en kompress kan man även använda en sten, pinne eller annat hårt att linda in i förbandet för att skapa tryck mot skadan.